HP Headquarter » Essays

Essays


Schaaktheorie - Gaffel

Er werden eigenlijk 2 schaakspelen gespeeld in Harry Potter en de Steen der Wijzen (PS). De eerste door Professor Krinkel terwijl hij bezeten was door Voldemort (Krinkelmort) en de tweede door Harry, Ron en Hermelien (het trio), net zoals er twee oorlogen worden gevochten tegen Voldemort. Het tweede spel, dat hier besproken wordt, is degene gespeeld door Ron, Harry en Hermelien waar zij de plaatsen nemen van bestaande schaakstukken: Paard, Toren en Loper.

'Klaar?’ vroeg Harry aan de anderen, met zijn hand op de deurknop. Ze knikten en hij trok de deur open.
In de volgende ruimte was het zo donker dat ze geen hand voor ogen konden zien, maar zodra ze over de drempel stapten ging het licht aan en zagen ze een verbluffend tafereel.

Harry duwt de deur open om een donkere kamer te openbaren, een metafoor voor zijn hele leven in een donkere bezemkast te hebben geleefd. Wanneer hij de kast verlaat, in een kamer stapt, wordt hij overstroomd met licht en met de wetenschap van de toverwereld en zijn rol daarin.

Ze stonden aan de rand van een gigantisch schaakbord, achter de zwarte stukken, die groter waren dan zij en zo te zien uit zwarte steen waren gehouwen. Een heel eind verderop, aan de andere kant van de kamer, stonden de witte stukken. Harry, Ron en Hermelien huiverden – de kolossale witte schaakstukken hadden geen gezichten.

Het spel staat klaar. Het eerste spel is al gevochten (die is door Krinkelmort gespeeld om de steen te krijgen). Het trio ziet het tweede spel klaar om te worden gespeeld, klaar voor actie, net zoals de Tweede Oorlog klaarstaat om te worden gevochten. Het detail van de hoogte staat representatief voor de kijk van het trio’s op de Toverwereld en de tovenaars daarin: ze zijn jong, en onervaren.


‘Wat moeten we nu?’ fluisterde Harry.
‘Dat lijkt me duidelijk,’ zei Ron. ‘We moeten al schakend de kamer oversteken.’
Achter de witte stukken zagen ze een tweede deur.’
‘Hoe dan?’ zei Hermelien nerveus.
‘Ik denk dat we schaakstukken moeten worden,’ zei Ron.

Het trio erkent dat om het spel te winnen, ze zelf het spel actief moeten spelen, dat ze schaakstukken in het spel moeten worden, vechters in de oorlog. Dit kan een metafoor zijn voor het trio dat de beslissing neemt om de uitnodigingen voor Zweinstein te accepteren. Harry zegt: Wat?, niet wetend wat gaat volgen. Ron denkt het logisch is; hij weet wat er van hem verwacht wordt, hij is degene die weet van de wereld waar hij in leeft. Hermelien zegt: Hoe?, ze accepteert de uitnodiging, maar wil weten wat ze moet doen. Hermelien heeft kennis nodig, ze heeft een praktisch plan van actie nodig. Typisch Hermelien.

Hij liep naar een zwart paard en raakte zijn flank aan. Onmiddellijk kwam de steen tot leven. Het paard schraapte met zijn hoeven en de ridder op zijn rug draaide zijn gehelmde hoofd en staarde op Ron neer.
‘Moeten we – eh – met jullie meedoen om aan de andere kant te komen?’
De ridder knikte en Ron wendde zich tot de anderen.
‘Eens goed nadenken…’ zei hij. ‘Ik neem aan dat we de plaats van drie zwarte stukken moeten innemen…’

Op dit punt doen ze nog niet mee met het spel, ze hebben nog geen posities. Het paard verteld hen dat om aan de overkant te komen ze het spel moeten spelen, en Ron neemt tenslotte zijn plaats in. Ron, de strateeg, is degene die het spel moet regisseren. Ron heeft een dubbele rol hier: hij is de figuurlijke speler, en het Paard.

Harry en Hermelien keken zwijgend toe terwijl Ron nadacht. Uiteindelijk zei hij: ‘Ik wil jullie niet beledigen, maar jullie zijn niet van die beste schakers –‘
‘We zijn niet beledigd,’ zei Harry snel. ‘Zeg jij maar wat we moeten doen.’
‘Oké. Harry, neem jij de plaats in van die loper en ga jij naast hem staan, Hermelien, op die plaats van die toren.’
‘En jij?’
‘Ik word paard,’ zei Ron.
Blijkbaar hadden de schaakstukken geluisterd, want zodra hij dat zei keerden een paard, een loper en een toren de witte stukken de rug toe en verlieten het bord, zodat er drie lege vakken overbleven, waar Harry, Ron en Hermelien gingen staan.

Ron is degene die de orders geeft. Harry en Hermelien doen zonder te vragen wat hij zegt. We denken dat de schaakstukken die van het bord worden gestuurd en vervangen worden door het trio de individuen representeren die in de Eerste Oorlog tegen Voldemort hebben gevochten. We denken dat dit zijn: James Potter, de Loper waar Harry de plaats van inneemt, Lies Lubbermans, de Toren (kasteel) waar Hermelien de plaats van inneemt, en Frank Lubbermans, het Paard waar Ron de plaats van inneemt.

‘Wit is altijd als eerst aan zet,’ zei Ron, die naar de overkant van het bord staarde. ‘Ja… kijk…’
Een witte pion schoof twee vakken naar voren.

Deze pion speelt tegen onze helden, de goede kant, en speelt aan de kant van Voldemort (gesymboliseerd door de witte stukken). Dit is waarschijnlijk een plaatsvervanger voor Krinkel: De eerste beweging is de inbraak in Goudgrijp in een poging om de Steen te vangen, de tweede is de Trol tijdens het Halloween feest.

Ron nam de leiding van de zwarte stukken over, die zich zwijgend naar de vakken begaven die hij aanwees. Harry’s knieën trilden. Stel dat ze verloren?

Schaakstukken en spelers worden ‘geplaatst’ en in actie gezet, klaar om hun rol op zich te nemen. Als Speler, generaal, veldmaarschalk en leider, regisseert Ron de anderen. Harry vertrouwd Ron, maar hij is bang voor het resultaat, net zoals Harry bang is in zijn eerste jaar op Zweinstein.

‘Harry – diagonaal vier vakken naar rechts.’

Harry wordt op zijn koers gezet. Hij maakt de goede (let op de dubbele betekenis van het woord right in het Engels: Rechts, goed) beslissing, hij volgt zoals hem verteld is, zonder te vragen, in een diagonaal naar zijn doel.

Harry’s bewegingen gaan in betekenis verder dan het schaakbord. Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als vier rechtmatige beslissingen – de eerste 4 personen die hij ontmoet op zijn weg naar Zweinstein. Maar, wij denken dat de 4 bewegingen staan voor de eerste 4 jaar van Harry’s leven op Zweinstein.

De eerste echte schok kwam toen hun andere paard werd geslagen. De witte dame beukte hem tegen de grond en sleurde hem van het bord, waar hij doodstil en met zijn gezicht omlaag bleef liggen.

‘Dat kon niet anders,’ zei Ron, die nogal geschokt leek.

Ron, de speler die het spel regisseert, verteld aan Harry dat de opoffering van het Paard nodig was. Ze kunnen het spel niet uitspelen zonder verliezen.

‘Nu kun jij die loper slaan, Hermelien. Vooruit, ga je gang.’

Deze beweging maakt de weg vrij voor Hermelien om de Witte Loper uit te schakelen. Draco Malfidus misschien? In de boeken wordt Draco neergezet als Harry’s tegenpool. Wat Harry zou kunnen zijn als hij zou opgroeien in de toverwereld en een plek in Zwadderich had geaccepteerd. Als Harry de Zwarte Loper is, geloven wij dat Draco de Witte Loper is. Dat Hermelien hem verwijdert wil nog niet zeggen dat Hermelien, Draco werkelijk vermoord. Dat zien we niet in haar karakter. Echter, we zien wel regelmatig dat Hermelien, Draco een toontje lager laat zingen.

Als er een zwart stuk werd geslagen, toonden de witte stukken geen enkel mededogen en al gauw lag er een stapel slappe, roerloze zwarte gedaanten tegen de muur. Ron merkte twee keer net op tijd dat Harry en Hermelien ook gevaar liepen. Zelf schoot hij over het bord heen en weer en sloeg bijna net zo veel stukken als zwart had verloren.

De tweede van de twee gelegenheden, waar Ron net op tijd ziet dat zijn twee vrienden in gevaar verkeren moet nog bekend gemaakt worden. Wij geloven dat het later nog gebeurd.
Ron gaat verder en schakelt net zoveel witte stukken uit als er van de zwarte kant waren genomen. Dan…

‘We zijn er bijna,’ mompelde hij plotseling. ‘Even denken – even denken…’
De witte dame keek hem aan met haar gezichtsloze hoofd.
‘Ja…’ zei Ron zacht. ‘Dat is de enige oplossing… ik moet mezelf laten slaan.’
‘NEE!’ schreeuwden Harry en Hermelien.
‘Zo gaat dat met schaken,’ beet Ron hen toe. ‘Soms moet je stukken opofferen! Als ik één vak opschuif slaat ze me – en dan kun jij de koning schaakmat zetten, Harry!’

Ron realiseert zich dat het spel bijna is gewonnen. Er wordt op gewezen dat hij wil worden toegestaan om te denken. De enige weg om het spel te winnen is dat Ron zichzelf laat pakken door de Witte Koningin zodat Harry vrij is om de Witte Koning schaakmat te zetten. Met deze metafoor voorspellen we dat Ron zichzelf zal opofferen aan het lot dat Bellatrix voor hem heeft.
‘Maar –‘
‘Wil je Sneep tegenhouden of niet?’
‘Ron –‘
‘Hoor eens, als we niet opschieten heeft hij de Steen al te pakken!’

De opvallende aarzeling aan Harry zijn kant hier, tekent een nieuwe koers die Harry inslaat, van zijn volle medewerking zonder te vragen in het begin van het spel naar de verandering van Harry zijn karakter dat later in de series te zien is in OotP.

Er zat niets anders op.
‘Klaar?’ riep Ron, bleek maar vastberaden. ‘Daar ga ik – en blijf niet rondhangen als we eenmaal gewonnen hebben.’
Hij stapte naar voren en de witte dame sprong op hem af. Ze sloeg Ron hard tegen zijn hoofd met haar stenen arm en hij viel met een smak op de grond. Hermelien gilde maar bleef op haar vak staan en de witte dame sleepte Ron van het bord. Zo te zien was hij buiten westen.

“De witte dame beukte hem tegen de grond en sleurde hem van het bord, waar hij doodstil en met zijn gezicht omlaag bleef liggen.” (PS Hst.16 Blz.209)

Met het tweede Paard, Ron, gaat het scenario op deze manier:
”Ze sloeg Ron hard tegen zijn hoofd met haar stenen arm en hij viel met een smak op de grond… de witte dame sleepte Ron van het bord. Zo te zien was hij buiten westen.

Trillend ging Harry drie vakken naar links.

Harry’s laatste beweging. Wij denken dat dit symbolisch is voor de laatste drie boeken. Harry’s eerste beweging (de 4 stappen naar rechts) is symbolisch voor de eerste vier boeken. De Loper zet in totaal zeven stappen, een compleet legale beweging in een schaakspel. Het is het exacte aantal jaren dat een leerling op Zweinstein verblijft zoals wordt uitgelegd in elk boek van de Harry Potter series.

Harry’s vijfde jaar, het vijfde vierkant op het schaakbord waar de Loper zich op beweegt, is de verandering in de richting op het schaakbord naar links, een sinistere en duisterdere richting (iets wat we in OotP met overvloed in Harry zien).

Deze beweging naar links kan worden gezien als een balans voor de eerste vier rechtschapen bewegingen/jaren van eerdere jaren in het spel/school.

Naar links gaande neemt Harry een erg veranderde richting aan wat kan worden gezien in zijn vooruitzichten, houding en positie in de oorlog zoals die in OotP wordt gezien. Voor OotP, was Harry onvoorwaardelijk, erg onwetend. Nu weet hij waar hij staat.

Een samenvatting van Harry’s schaakstuk: Zijn Loper heeft in totaal zeven stappen gezet, vier naar rechts, drie naar links, dat zorgt ervoor dat hij in een positie komt te staan om de Witte Koning schaakmat te zetten. Elk van deze zeven stappen staat voor één jaar van Harry’s zeven jaren op Zweinstein.

De witte koning nam zijn kroon af en gooide die aan Harry’s voeten. Ze hadden gewonnen! De resterende stukken gingen opzij en bogen, zodat de weg naar de deur vrij was. Met een laatste, wanhopige blik op Ron renden Harry en Hermelien naar de deur en holden de volgende gang uit.
‘Stel dat hij –‘
‘Het komt heus wel goed met hem,’ zei Harry, die zichzelf probeerde te overtuigen. ‘Wat zou er nu komen?’

Schaakmat. Het drietal heeft het spel gewonnen. De overgebleven spelers bewegen vooruit met een laatste blik naar Ron, zich afvragend hoe het met hem gaat. Hier is het Harry die beide, Hermelien en zichzelf, geruststelt en dan naar voren schuift naar wat de volgende taak zal zijn.

Het is een lange theorie, ik weet het, maar ik had hem ergens gelezen en toen een beetje veranderd, en dingen toegevoegd:

Je zou Perkamentus natuurlijk als leider kunnen zien. In het schaakspel is de koning de leider en de belangrijkste persoon in het spel. Zonder de koning kan je niet verder spelen. Je moet opgeven. Nu Perkamentus dood is kunnen ze het spel niet afmaken. Ze moeten opgeven omdat ze de belangrijkste persoon missen. Betekend dit dat de oorlog voorgoed verloren is, of zal er een Derde Oorlog komen met een andere koning/leider?


Ik denk dat dit de stukken zijn van de zwarte kant:

Minerva Anderling - Koningin
Nymphadora Tops - Pion
Arthur Wemel - Pion
Molly Wemel - Pion
Bill Wemel - Pion
Charlie Wemel - Pion
Romeo Wolkenveldt - Pion
Desiderius Perkamentus - Pion
Alastor Dolleman - Pion
Rubeus Hagrid - Paard
Remus J. Lupos - Toren
Albus Perkamentus † Koning
Arabella Vaals - Loper
Harry Potter - Toren
Ron Wemel - Paard
Hermelien Griffel - Loper


Het zou natuurlijk ook kunnen dat het leger niet bestaat uit mensen van de Orde, maar van de SVP. Dan zou Harry weer de leider kunnen zijn.
Dat komt later.

En dan de witte zijde:

Heer Voldemort - Koning
Arduin - Loper
Korzel - Toren
Kwast - Toren
Jekers - Paard
Antonin Dolochov - Pion
Bellatrix van Detta - Koningin
Rabastan van Detta - Pion
Rodolphus van Detta - Pion
Walter Vleeschhouwer - Pion
Lucius Malfidus - Paard
Noot - Pion
Peter Pippeling - Loper
Augustus Ravenwoud - Pion
Edwin Roselier - Pion
Severus Sneep - (S)Pion


Reageer op dit essay op het forum (maak een nieuw topic aan als er nog geen bestaat).

Je browser ondersteunt geen javascript, schakel javascript in of installeer een browser die wel javascript ondersteunt om de pagina goed te kunnen bekijken