HP Headquarter » Essays

Essays


Jonge tovenaars op school - eVoLi

Een probleem dat me al een hele tijd bezighoudt : waar leren de jonge tovenaars lezen, schrijven en rekenen voor ze naar Zweinstein gaan ? De kinderen uit Dreuzelgezinnen (Modderbloedjes, al gebruik ik dat woord niet graag) gaan natuurlijk naar een gewone Dreuzelschool, net als jij en ik, voor ze op hun elfde te horen krijgen dat ze naar Zweinstein mogen. Maar er is geen enkele aanwijzing te vinden in de boeken die me kan vertellen waar de jonge kinderen uit tovenaarsgezinnen de belangrijkste vaardigheden leren.
Daarom heb ik er zelf een beetje over nagedacht, verschillende mogelijkheden overlopen zoals jullie hier kunnen zien :

-Tovenaarskinderen gaan naar een gewone (Dreuzel)school in de buurt, tot ze hun brief voor Zweinstein krijgen. Dit leek me een goeie mogelijkheid, erg logisch, maar er zijn een paar tegenargumenten : kinderen uit tovenaarsgezinnen weten absoluut niets van Dreuzels, ze bewschouwen hun als mensen van een andere planeet, achtergestelde zieligaard die het zonder toverkunst moeten weten te redden enzovoort. Voorbeeld : Simon Filister probeert de (Dreuzel)poster van Daan Thomas te doen bewegen, zoals tovenaarsfoto's doen. Een tweede reden is de houding van de ouders-tovenaars bij hun contacten met Dreuzels : dit komt goed tot uiting bij het WK Zwerkbal, waar sommigen wel erg vreemde Dreuzlkledij dragen. Dit zou zeker opvallen als ze hun kinderen naar Dreuzelscholen zouden sturen, en dan zouden ook zij meer vertrouwd zijn met de Dreuzelwereld.

-De jonge tovenaars gaan naar speciale basisscholen voor tovenaars, en leren alles daar. Ook best mogelijk op het eerste gezicht, maar dan zijn er nog 2 mogelijkheden : Zijn deze scholen per buurt ongeveer, zoals je ook 1 Dreuzelschool per dorp hebt ? Dit kan praktisch gezien niet, van de familie Wemel weten we dat zij de enige tovenaars in de wijde omtrek zijn, dus zijn er niet genoeg kinderen per buurt om een school te hebben. Is er dan misschien 1 grote basisschool voor tovenaarskinderen, zoals Zweinstein maar dan voor -11 jarigen ? Dit is al beter te organiseren, maar er blijven dingen niet kloppen als je dit toepast op de boeken : Waarom kennen de tovenaarskinderen elkaar dan nog niet, zoals bijvoorbeeld Ron, Simon en Marcel, die dan normaal gezien al de hele lagere school bij elkaar hadden gezeten, en toch gedragen ze zich als totale vreemden van elkaar. Bovendien valt het dan moeilijk te geloven dat deze kinderen nog niet onderwezen zijn in de toverkunst, waarom wordt er dan gewacht tot hun elfde (Ron kan nog geen enkele spreuk in zijn eerste jaar).

-De beste verklaring, volgens mij dan toch :-), is dat de kinderen thuisonderwijs krijgen in deze basisvaardigheden. Hiervoor is geen enkel bewij te vinden in de boeken, maar ik vind ook geen tegenargumenten, en aangezien de toverwereld wel meer 'middeleeuwse' trekjes heeft (technische ontwikkeling onbestaande, schrijven met ganzeveer en inkt, Zweinstein verlicht met kaarsen en verwarmt met haardvuren,...) zou het me niet verbazen als ook het typisch middeleeuws thuisonderwijs (mogelijk door een prive leerkracht) normaal is in de toverwreld. Een kleine aanpassing kan nog zijn dat in buurten waar er wel genoeg tovenaarsfamilies zijn, alle kinderen samen les krijgen.

Zo, dit is een samenvatting van de vragen en mogelijkheden in verband met onderwijs in de toverwereld, wie kritiek, bijkomende mogelijkheden of vragen heeft, kan hieronder commentaar kwijt !


Reageer op dit essay op het forum (maak een nieuw topic aan als er nog geen bestaat).

Je browser ondersteunt geen javascript, schakel javascript in of installeer een browser die wel javascript ondersteunt om de pagina goed te kunnen bekijken